1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nr 647/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 18/1, KM 90 obręb Gdynia) o powierzchni 1700 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 10086/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2013 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne;
2. wykazu nr 648/2013/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (część działki nr 755/255, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 45 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 10087/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2013 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 25.03.2013 r. do 15.04.2013 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, ul. Rozewska 33
zatrudni od 2.04.2013 r. specjalistę d/s płac na 1/2 etatu na zastępstwo.
Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.30, tel. 58 623 25 88.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Swarzewskiej, wykaz nr 644/2013/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, pergola śmietnikowa, cz. dz. nr 2353/89; 2354/89, KM 18, o pow. 8 m²;
- przy ul. Puckiej 112, wykaz nr 645/12/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, budynek magazynowy - blaszana wiata, cz. dz. nr 183/13, KM 99, o pow. 336 m²
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 21.03.2013 r. do 11.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kormorana 28 oznaczonej jako działka nr 107/8, KM 24 o powierzchni 1263 m², dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta GD1Y/00020350/2. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 638/13/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10073/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2013 r. wywieszony został na okres od dnia 19.03.2013 r. do dnia 9.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Armatorów 5A, oznaczonej jako działka nr 234/42, KM 74 o powierzchni 4692 m², dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta GD1Y/00024106/5. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 649/13/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10088/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2013 r. wywieszony został na okres od dnia 19.03.2013 r. do dnia 9.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii, oznaczonej na km 13, obręb Wielki Kack jako działka nr 2 o powierzchni 1009 m² objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00104735/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 642/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10077/13/VI/M z dnia 19.03.2013 r., wywieszony został na okres od dnia 19.03.2013 r. do dnia 9.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej cz. dz. nr 57/18 o pow. 108 m²; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.01.2015 r. Wykaz wywieszono na okres od 19.03.2013 r. do 9.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kormorana 26 oznaczonej jako działka nr 107/7, KM 24 o powierzchni 1263 m², dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta GD1Y/00020350/2. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 639/13/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10074/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 19.03.2013 r. wywieszony został na okres od 19.03.2013 r. do 9.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J.Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kormorana 24 oznaczonej jako działka nr 107/6, KM 24 o powierzchni 1264 m², dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta GD1Y/00020350/2. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 640/13/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10075/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 19.03.2013 r. wywieszony został na okres od 19.03.2013 r. do 9.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łabędziej, oznaczonej jako działka nr 107/2, KM 24 o powierzchni 4874 m², dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta GD1Y/00020350/2. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 641/13/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10076/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 19.03.2013 r. wywieszony został na okres od 19.03.2013 r. do 9.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 9, oznaczonej jako działka nr 678/95, KM 77 o powierzchni 573 m², dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta GD1Y/00008709/4. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 637/13/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10072/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 19.03.2013 r. wywieszony został na okres od 19.03.2013 r. do 9.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Płk. Dąbka, oznaczonej na km 21 obręb Pogórze jako działki nr 1035/16 oraz nr 1035/19, objęte księgą wieczystą nr GD1Y/00024614/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni oraz działka nr 1033/6 objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00106523/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, o łącznej powierzchni 1009 m² przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 643/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10078/13/VI/M z 19.03.2013 r., wywieszony został na okres od dnia 19.03.2013 r. do dnia 9.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 634/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10036/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 17 o pow. 35 m², oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia obejmującej części działek nr 101/60 i nr 101/63 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Nr 635/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10037/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Truskawkowej 12 - o pow. 45 m², oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia, obejmującej części działek nr 101/61 i nr 101/63, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Nr 636/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10038/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Warzywnej 8 - o pow. 14 m², oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia, obejmującej część działki nr 101/61, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 21.03.2013 r. do 11.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428 wykazu nr 646/2013/VI nieruchomości o łącznej pow. 100 m² położonej w Gdyni, przy ul. Zielonej, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 218/10 dla której w Sądzie Rejonowy w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00049281/6.Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 10081/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2013 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 25.03.2013 r. do 15.04.2013 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na: remont chodnika przy ul. Waszyngtona w Gdyni, na odcinku od ul. Św. Piotra do ul. Derdowskiego po prawej stronie.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/waszyngtona.
Termin składania ofert: 23.04.2013 r., godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Henryk Ławniczak, tel. 58 761 20 21, w godz. 7.30 - 15.30 w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 7.30 - 15.30.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 200.000 euro na usługę w zakresie bieżącej pielęgnacji drzewostanu miejskiego na terenie miasta Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/drzewostan.
Termin składania ofert: 6.05.2013 r., godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Aleksander Janta tel. 58 764 40 38 w godz. 7.30 - 15.30 w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na remont chodnika przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni na odcinku od Placu Kaszubskiego do ul. Władysława IV.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/wojtaradtkego.
Termin składania ofert: 22.04.2013 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Henryk Ławniczak, tel. 58 761 20 21 w godz. 7.30 - 15.30 w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2013 r.o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 21 maja 2013 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć nieruchomość zabudowaną, położoną przy ul. Dworcowej 11A o pow. 694 m².
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w „Gazecie Wyborczej" w dniu 22 marca 2013 r., a także zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl.
Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

ikona