1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Stowarzyszenie Chorych na Parkinsona zaprasza

Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin zaprasza wszystkich członków na spotkanie, które odbędzie się 6 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w GCOP przy ul. 3 Maja 27-31.

Na spotkaniu przeprowadzona zostanie ankieta nt. „Jakości życia z chorobą Parkinsona". Ankietę przedstawi studentka pielęgniarstwa z Olsztyna. Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty psychologiczne oraz omówione sprawy bieżące.

ikona