1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Teatralne spięcie

Teatr Miejski weźmie udział w nowym projekcie z zakresu pedagogiki teatralnej, polegającym na współdziałaniu 10 teatrów w całej Polsce oraz nauczycieli z lokalnych szkół. W ramach projektu, w Teatrze, podczas dwóch zjazdów weekendowych (20-21 kwietnia oraz 11-12 maja) odbędą się warsztaty teatralne dla nauczycieli prowadzone przez aktorów oraz pedagogów ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.

Więcej informacji: www.teatrgombrowicza.art.pl/edukacja.

Projekt jest sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia 2013 r. włącznie na adres e-mail: edukacja@teatrgombrowicza.art.pl. 

ikona