Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Unijne 22 mln zł dla Gdyni na ochronę wód Zatoki Gdańskiej

Wody Zatoki Gdańskiej będą czystsze, za sprawą inwestycji w kanalizację deszczową, które zrealizuje w najbliższych latach Gdynia. Będzie to możliwe dzięki przyznaniu dofinansowania z funduszy UE w wysokości ponad 22 mln zł. 

- 37 mln zł otrzymała Gdynia z Unii na budowę i modernizację kanalizacji deszczowej;
- 10 km kanałów zostanie zbudowanych lub gruntownie wyremontowanych w ramach projektu;
- 38 urządzeń podczyszczających będzie oczyszczało wody deszczowe przed wpuszczeniem ich do Zatoki Gdańskiej;
- 6 200 m³ objętości będzie miał zbiornik retencyjny na Karwinach wybudowany w ramach projektu;
- 5-krotnie zmaleje ilość substancji ropopochodnych trafiających do Bałtyku, dzięki urządzeniom podczyszczającym.

30.06.2012 r. - Gdynia po oberwaniu chmury Fot. Stowarzyszenie Instytutu Informacji PublicznejGdynia od 2010 roku realizuje projekt „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni". Do tej pory miasto otrzymało 15 mln zł. Efektem dotychczasowych prac są ponad 3 km nowych oraz blisko 1,7 km zmodernizowanych kanałów deszczowych wraz z 12 urządzeniami podczyszczającymi w ulicach Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III oraz w al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów.

Obecnie dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu kolejnego gdyńskiego wniosku zakres zadania został zwiększony o pięć kolejnych zadań inwestycyjnych. Nowe zadania obejmują budowę Budowa kanalizacji deszczowej w Gdyni  Fot. Wydz. Środowiska Urzędu Miasta Gdynizbiornika retencyjnego „Karwiny" o pojemności 6 200 m³, regulację fragmentu Potoku Źródło Marii, budowę urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym w ul. Chwaszczyńskiej oraz budowę i modernizację kanałów deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ulic: Adwokackiej, Mierniczej, Oficerskiej, Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej, Małopolskiej oraz Morskiej w Gdyni. Budowa zbiornika retencyjnego oraz polepszenie przepustowości kanałów deszczowych ogranicza ryzyko wystąpienia zalań i podtopień podczas ulewnych deszczy. Skorzystają na tym i mieszkańcy (suche piwnice) i kierowcy (przejezdne ulice).

Ostateczny rezultat projektu, na który Gdynia otrzymała dotację, to niemal 10 km wybudowanej lub przebudowanej kanalizacji deszczowej oraz 38 urządzeń 30.06.2012 r. - Gdynia po oberwaniu chmury Fot. Stowarzyszenie Instytutu Informacji Publicznejpodczyszczających. Dzięki temu wody opadowe odprowadzane do Zatoki Gdańskiej, dotychczas zanieczyszczone wieloma szkodliwymi dla środowiska substancjami, ulegną znacznemu oczyszczeniu. Szacuje się, że trzykrotne zmniejszy się ilość zawiesin ogólnych trafiających do Bałtyku i aż pięciokrotnie zmaleje ilości substancji ropopochodnych. Nastąpi więc znacząca poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w strefie przybrzeżnej i zmniejszy się zagrożenie czasowego zamykania kąpielisk.

Całkowity koszt projektu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" wyniesie około 53,6 mln zł, w tym ponad 37 mln zł, czyli prawie 70% stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Zakończenie całości inwestycji nastąpi do czerwca 2015 r.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej: www.gdynia.pl/news/inwestycje/7301_72171.html. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


      LogoLOGO    

ikona