1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Wojewódzki konkurs plastyczny

Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym „Malarze hiszpańskojęzyczni i ich dzieła". Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III gimnazjum.

Prace konkursowe można zgłaszać w trzech kategoriach (technika dowolna): portret wybranego malarza hiszpańskojęzycznego, kopia obrazu malarza hiszpańskojęzycznego i obraz będący wariacją własną wpisaną w styl wybranego malarza.
Prace należy nadsyłać do dnia 12 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia.

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 7 czerwca 2013 r., o godz. 14.00, w siedzibie szkoły. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: szkoły: www.kostka.jezuici.pl.  

ikona