1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Zapisy do...

Żłobek „U Cioci Kloci", ul. Poziomkowa 88, zaprasza maluszki od 10 miesiąca do 3 lat. Sprawdzona i fachowa opieka, małe grupy. Więcej na stronie internetowej: www.ucioci.pl. Informacje tel. 601 663 622.

***

Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra" mieszczące się w budynku Szkoły Muzycznej (ul. Biskupa Dominika 13a) zaprasza dzieci od pierwszego roku życia oraz dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno-ruchowe. Telefon kontaktowy: 58 622 73 51.

***

Studio Tańca i Choreoterapii Dance & Soul zaprasza na zajęcia salsy solo dla kobiet, salsy w parach, Zumby® oraz zajęć „Rozwój poprzez taniec".
Zajęcia prowadzi Magdalena Langowska. Ceny od 70 zł/4 zajęcia. Informacje o terminach i lokalizacjach na stronie: www.danceandsoul.pl. Zapisy, e-mail: magdalena@danceandsoul.pl, tel. 792 034 756.

***

W Akademii Muzyczna Szansa (Dąbrowa) w każdą sobotę odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5 - 13 lat w godzinach 11.00 - 12.30. Szczegóły na stronie internetowej: www.muzycznaszansa.com, zapisy pod numerem telefonu 533 091 427.

***

ArtIG zaprasza na zajęcia artystyczne dzieci i młodzież. W programie: śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, przygotowanie do nauki gry na pianinie, keyboardach, fletach prostych, koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne. Zajęcia w godzinach rannych i popołudniowych w Wielkim Kacku, ul. Starodworcowa 17, Pustki Cisowskie, ul. Pawia 29A, Pogórze - Sorbonka. Kontakt: Iwona Guberska, tel. 514 841 492.
Strona internetowa: www.artig.com.pl.

***

Stowarzyszenie „Lepsze Życie" zaprasza młodych dorosłych w wieku 18 - 30 lat na bezpłatne kursy języka angielskiego w Ośrodku Wsparcia Psychoterapeutycznego „Podwójny Problem" w Gdyni przy ul. Traugutta 9 na tyłach Centrum Zdrowia Psychicznego. Spotkania odbywają się w soboty w godzinach przedpołudniowych. Osoby pierwszorazowe zapraszamy na godzinę 10.30. w celu kwalifikacji do odpowiedniej grupy. Zajęcia prowadzi nauczycielka i anglistka Małgorzata Glińska - Leinz.

***

Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, ogłasza nabór do klas integracyjnych 0-VI na rok szkolny 2013/2014. Zaprasza dzieci z różnymi niepełnosprawnościami: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, niepełnosprawność widzenia, niedosłuch oraz niepełnosprawność ruchowa.
Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: toalety, winda. Zapewnia opiekę logopedyczną, wsparcie psychologa oraz asystenta osób niepełnosprawnych. Prowadzi specjalistyczne zajęcia terapeutyczne BOCCIA, zajęcia metodą Weroniki Sherborne, rewalidację indywidualną. Zapewnia dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły. Konsultacje tel. 58 623 06 33 wew.25.

***

Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Biskupa Dominika 13 A, zaprasza 18 kwietnia 2013 r. w czwartek na Dzień Otwarty Szkoły w godz. 16.00 - 18.30. O godz. 17.30 odbędzie się koncert w wykonaniu uczniów szkoły dla kandydatów.
Będzie możliwość spotkania z pedagogami, otrzymania informacji na temat badania przydatności oraz odbędzie się pokaz instrumentów. 

ikona