1093 (693) 2013-03-29 - 2013-04-04

Życzenia Wielkanocne

Wszystkim Gdynianom i Przyjaciołom naszego Miasta

życzymy

wiosny w sercu, wiosny za oknem,

by Święta Wielkiejnocy upłynęły pośród najbliższych,

w zgodzie z tradycyjnym polskim obyczajem, w atmosferze miłości, przyjaźni i w zdrowiu.

Przewodniczący Rady Miasta  Prezydent Gdyni
Stanisław Szwabski  Wojciech Szczurek


ikona