1095 (695) 2013-04-12 - 2013-04-18

Estakada Kwiatkowskiego w remoncie

10 kwietnia 2013 r. rozpoczął się remont najstarszych elementów Estakady Kwiatkowskiego, których techniczny stan zagrażał bezpieczeństwu użytkowników konstrukcji, budowanej 40 lat temu.
Związana z remontem i konieczna zmiana organizacji ruchu w praktyce w okresie do 10 września br. (z przerwą w pracach na czas festiwalu Open'er) oznacza utrudnienia w komunikacji z północnymi dzielnicami Gdyni, za co - z nadzieją na wyrozumiałość wszystkich korzystających z tej arterii - przeprasza Zarząd Dróg i Zieleni. 
Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu, jest firma WANT z Tczewa. Koszt remontu to ok. 1,6 mln zł. 

W pierwszym etapie robót zamknięto dla ruchu jezdnię Estakady w kierunku Obłuża na odcinku od ul. Morskiej do ul. Hutniczej. Na sąsiedniej jezdni Estakady Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Morskiej został wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Zamknięta zostanie także łącznica wjazdowa na Estakadę Kwiatkowskiego z ul. Morskiej w kierunku Obłuża. Wjazd na Estakadę od strony ul. Morskiej w stronę Obłuża będzie odbywał się łącznicą zjazdową „pod prąd".
Dla kierunku ruchu od Obłuża do Obwodnicy Trójmiasta nie będzie przejazdu Estakadą nad ul. Morską, konieczny będzie przejazd dołem łącznicami przez skrzyżowanie z ul. Morską.
Nie będzie możliwości zjazdu z Estakady od strony ul. Morskiej do ul. Hutniczej. Objazd do ul. Hutniczej będzie odbywał się poprzez nawrót na węźle Estakady Kwiatkowskiego i ul. Wiśniewskiego.
ZDiZ przeprasza za utrudnienia i prosi kierowców o dostosowanie się do zmienionej tymczasowo organizacji ruchu.


Remont Estakady Kwiatkowskiego

fot. Michał Kowalski


UWAGA!

Wystąpią także utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tym rejonie. Ze względu na wprowadzone zmiany organizacji ruchu zmienione zostaną zasady funkcjonowania linii: K, X, 105, 109, 125, 141, 197, 770, N30 i N40.

Dla linii: 105, 109, 125, 141, N30 i N40 zmieniona zostanie lokalizacja przystanku „Morska - Estakada" w kierunku Obłuża i Rumi - zamiast na Estakadzie autobusy będą się zatrzymywać na przystanku przy ul. Morskiej, przed skrzyżowaniem z Estakadą Kwiatkowskiego.

Dla linii: K, X, 197 i kursów 770 od strony Chyloni przystanek „Morska - Estakada" w kierunku Obłuża nie będzie obowiązywać. Autobusy linii X od strony Obwodnicy będą jechać górą Estakady (nad ul. Morską). Dla linii: K, X, 105, 109, 125, 141, 197, kursów 770 od strony Chyloni i N40 przystanek „Hutnicza - Estakada" w kierunku Obłuża nie będzie obowiązywać. Autobusy od strony ul. Morskiej będą jechać nad ul. Hutniczą.
 
Autobusy linii N30 w kierunku Rumi od przystanku „Morska - Estakada" do przy­stanku „Hutnicza - Estakada" będą kursować objazdem: ul. Morską, Estakadą Kwiatkowskiego do zjazdu do ul. Janka Wiśniewskiego (przy Energety­ków), ul. Janka Wiśniewskiego, ponownie Estakadą Kwiatkowskiego (w stronę Obwodnicy) i Hutniczą.

Schemat organizacji ruchu