1095 (695) 2013-04-12 - 2013-04-18

Konkurs dla posiadaczy biletów okresowych

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni organizuje konkurs dla posiadaczy biletów okresowych na środki transportu publicznego. Do konkursu może przystąpić każdy mieszkaniec Gdyni, który posiada ważny w kwietniu imienny bilet okresowy na środki transportu publicznego na terenie Gdyni (SKM lub/i ZKM w Gdyni).

Zadanie konkursowe w kwietniu:
Zaproponuj i opisz 5 sposobów promowania transportu publicznego wśród dzieci w wieku 6 - 10 lat (max. 250 słów).

Odpowiedź należy przesłać do 20 kwietnia w formie elektronicznej na adres mailowy bilet@zdiz.gdynia.pl

Wraz z plakatem należy przesłać: skan lub zdjęcie ważnego w danym miesiącu biletu lub skan lub zdjęcie karty miejskiej wraz z paragonem potwierdzającym zakup biletu, imię i nazwisko uczestnika konkursu, dane kontaktowe (miasto zamieszkania, adres mailowy, nr telefonu), oświadczenie, że odpowiedź na pytanie lub zadanie zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie naruszają praw osób trzecich, w dowolnej formie np. w formie skanu lub w treści maila, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w przypadku osób niepełnoletnich: zgodę obojga rodziców lub jednego z rodziców na udział w konkursie.

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie konkursu na stronie internetowej: http://www.zdiz.gdynia.pl/.

ikona