1095 (695) 2013-04-12 - 2013-04-18

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na modernizację parkingu przy Bulwarze Nadmorskim na alei Marsz. J. Piłsudskiego w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/bulwar.
Termin składania ofert: 19.04.2013 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Adam Lesiński, tel. (58) 761 20 23, w godz. 8.00 - 15.00 w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (58) 761 20 88, w godz. 8.00 - 15.00.
 
***
Uchwałą nr XXIX/616/13 Rady Miasta Gdyni z dn. 27 marca 2013 r. przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
1. Budynek mieszkalny, d. F. E. BGK, Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, nr w rej. zab. 1036, dotacja na remont okien klatki schodowej nr IV, dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Bankowiec" przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni, w wysokości do 41 937,98 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
2. Budynek mieszkalny, d. dom podoficerski FKW, Gdynia, ul. Morska 67, nr w rej. zab. 1771, dotacja na remont nawierzchni podwórza wschodniego, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 67 w Gdyni, w wysokości do 32 650,00 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
3. Akademia Morska, Gdynia, ul. Morska 81-87, nr w rej. zab. 1153, dotacja na remont elewacji auli Akademii Morskiej, dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia", w wysokości do 100 000,00 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
4. Budynek mieszkalny, d. kamienica E. Wojewskiej, Gdynia, ul. Portowa 4, nr w rej. zab. 1752, dotacja na remont balkonów, dla właścicieli budynku przy ul. Portowej 4 w Gdyni, w wysokości do 30 779,67 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
5. Budynek usługowy, d. hotel „Bristol", Gdynia, ul. Starowiejska 1, nr w rej. zab. 1597, dotacja na remont elewacji frontowej w części parteru oraz remont okien i drzwi balkonowych elewacji frontowej, dla właścicieli budynku przy ul. Starowiejskiej 1 w Gdyni, w wysokości do 55 049,88 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
6. Akademia Marynarki Wojennej, d. Koszary Marynarskie, Gdynia, ul. Śmidowicza 69, nr w rej. zab. 1859, dotacja na remont stolarki okiennej - II etap, dla Stowarzyszenia „Zabytkowa Gdynia" w wysokości do 100 000,00 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
7. Budynek mieszkalny, d. dom podoficerski w Zespole Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej , Gdynia, ul. Śmidowicza 71B, nr w rej. zab. 1859 , dotacja na remont elewacji frontowej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śmidowicza 71B w Gdyni, w wysokości do 73 297,56 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
8. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. św. Mikołaja 9, nr w rej. zab. 1875, dotacja na remont dachu i wzmocnienie konstrukcji, dla właścicieli budynku przy ul. św. Mikołaja 9 w Gdyni, w wysokości do 94 349,24 zł, nie więcej jednak niż 75 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
9. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Bema 5, dotacja na remont elewacji frontowej i tylnej oraz renowację portalu, dla właścicieli budynku przy ul. Bema 5 w Gdyni, w wysokości do 57 845,16 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
10. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. 10 Lutego 8/Zygmunta Augusta 13, dotacja na remont elewacji frontowej od strony ul. 10 Lutego, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 10 Lutego 8/Zygmunta Augusta 13 w Gdyni, w wysokości do 64 683,70 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
11. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. 10 Lutego 27, dotacja na remont elewacji tylnej oraz balkonów, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 10 Lutego 27 w Gdyni w wysokości do 42 326,99 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
12. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. 3 Maja 22-24, dotacja na remont elewacji frontowej, cokołu i balkonów, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 3 Maja 22-24 w Gdyni, w wysokości do 126 862,55 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
13. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Starowiejska 52, dotacja na remont elewacji frontowej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Starowiejskiej 52 w Gdyni, w wysokości do 68 581,19 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
14. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 89/I Armii Wojska Polskiego 2, dotacja na remont elewacji frontowych w części parteru, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 89/I Armii Wojska Polskiego 2 w Gdyni, w wysokości do 15 373,31 zł, nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
15. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Abrahama 39, dotacja na remont elewacji frontowej, dla właścicieli budynku przy ul. Abrahama 39 w Gdyni w wysokości do 30 000,00 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
16. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. 10 Lutego 30, dotacja na remont elewacji tylnej oraz balkonów, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 10 Lutego 30 w Gdyni, w wysokości do 35 440,82 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
17. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 49, dotacja na remont elewacji frontowej w części parteru, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 49 w Gdyni, w wysokości do 13 853,90 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
18. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Świętojańska 61, dotacja na remont elewacji frontowej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 61 w Gdyni, w wysokości do 44 400,00 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
19. Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Wójta Radtkego 45-47, dotacja na remont elewacji, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wójta Radtkego 45-47 w Gdyni, w wysokości do 46 244,91 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
20.       Budynek mieszkalny, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 2, dotacja na remont elewacji frontowej, renowację portalu i cokołu, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Żwirki i Wigury 2 w Gdyni, w wysokości do 21 803,16 zł, nie więcej jednak niż 30 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

***
Prezydent Miasta Gdyni
 informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Miegonia „10C" oznaczonej na KM GD 44 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 689/21 o pow. 726 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 672/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10195/13/VI/M z dnia 2 kwietnia 2013 wywieszony jest na okres 21 dni od 2 kwietnia 2013 r. do 23 kwietnia 2013 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Miegonia „10B" oznaczonej na KM GD 44 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 688/21 o pow. 722 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 671/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10194/13/VI/M z dnia 2 kwietnia 2013 wywieszony jest na okres 21 dni od 2 kwietnia 2013 r. do 23 kwietnia 2013 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
 informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Miegonia „10D" oznaczonej na KM GD 44 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 690/21 o pow. 652 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 673/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10196/13/VI/M z dnia 2 kwietnia 2013 wywieszony jest na okres 21 dni od 2 kwietnia 2013 r. do 23 kwietnia 2013 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
 informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Miegonia „10A" oznaczonej na KM GD 44 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 687/21 o pow. 965 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 670/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10193/13/VI/M z dnia 2 kwietnia 2013 wywieszony jest na okres 21 dni od 2 kwietnia 2013 r.do 23 kwietnia 2013 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
 informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Miegonia „10E" oznaczonej na KM GD 44 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 691/21 o pow. 785 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 674/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10197/13/VI/M z dnia 2 kwietnia 2013 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 2 kwietnia 2013 r. do 23 kwietnia 2013 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów:
1. Nr 651/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10127/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Warzywnej 10 o pow. 38 m², oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia obejmującej  części działek nr 101/63 i nr 169 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony -  3 lata.
 2. Nr 652/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10128/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Truskawkowej 4  -  o pow.  4  m², oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia, obejmującej części działek nr 101/63, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
 3. Nr 653/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10129/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Przemysława 6 -  o pow. 160  m², oznaczonej na karcie mapy KM  82 obręb Gdynia, obejmującej części działek nr 1181/396, 1180/396, 1182/398, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Nr 654/2013/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 10130/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.03.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Warzywnej 14 o pow. 33 m², oznaczonej na karcie mapy KM 11 obręb Kolonia obejmującej  części działek nr 101/74, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 2.04.2013 r. do 23.04.2013 r.

***
Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
modernizację alei Topolowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna  jest na stronie internetowej  Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/topolowa.
Termin składania ofert: 17.04.2013 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Adam Lesiński, tel. 58 761 20 23, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86,  w godz. 7.30 - 15.30.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kępa Oksywska A3 oznaczonej na KM GD 44 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 682/67 o pow. 600m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 669/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10192/13/VI/M z dnia 2 kwietnia 2013 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 2 kwietnia 2013 r. do 23 kwietnia 2013 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kępa Oksywska A1 oznaczonej na KM GD 44 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 680/67 o pow. 644 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 668/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10191/13/VI/M z dnia 2 kwietnia 2013 wywieszony jest na okres 21 dni od 2 kwietnia 2013 r. do 23 kwietnia 2013 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
 informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bosmańskiej 29A, oznaczonej jako działka nr  368, KM 125 o powierzchni 7675 m², dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta GD1Y/00052653/9. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 667/13/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10190/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.04.2013 r. wywieszony został na okres od dnia 2.04.2013 r. do dnia 23.04.2013 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336
w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Siemiradzkiego 1A, oznaczonej na km 56 obręb Gdynia jako działka nr 1183/195, objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00023929/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni oraz działka nr 1185/188 objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00002507/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, o łącznej powierzchni 468 m² przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr  675/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 10223/13/VI/M z dnia 2.04.2013 r., wywieszony został na okres od dnia 2.04.2013 r. do dnia  23.04.2013 r.

***
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko: kasjer. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Nauki EXPERYMENT w zakładce „Praca". Termin składania dokumentów mija 15 kwietnia.

***
W związku z przyznaniem dotacji Miasta Gdyni
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 61 w Gdyni
poszukuje wykonawcy robót dotyczących przeprowadzenia remontu elewacji frontowej oraz balkonów budynku mieszkalnego wg. dokumentacji projektowej.
Wgląd do dokumentacji oraz oferty można składać w terminie 14 dni od ukazania się przedmiotowego ogłoszenia pod adresem: ZWiZD, ul. Świętojańska 68 (róg ul. Żwirki i Wigury 6), Gdynia 81-393 - Dział Administracji (tel. 58 620 14 26).

***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
budowę  placu zabaw przy ul. Tucholskiej 1 i 5 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/tucholska.
Termin składania ofert: 22.04.2013 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach w sprawach merytorycznych: Halina Golenia, tel. 58 761 20 76, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.