1095 (695) 2013-04-12 - 2013-04-18

Roboty budowlane na ul. Morskiej

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że 8 kwietnia 2013 r. rozpoczęły się roboty budowlane związane z rozbudową ul. Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kcyńską do skrzyżowania z ul. Chylońską II na Cisowej.

Prace potrwają do 30 września 2013 r. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ul. Morskiej. W pierwszym etapie roboty będą prowadzone w rejonie ul. Owsianej.

Zakres robót obejmuje m.in.: rozbudowę skrzyżowań ul. Morskiej z ulicami Kcyńską, Zbożową i Owsianą, modernizację ulicy Morskiej na odcinkach między skrzyżowaniami, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej dla zintegrowanego systemu sterowania ruchem TRISTAR, przebudowę sygnalizacji świetlnych oraz budowę innej niezbędnej infrastruktury podziemnej i naziemnej.

ZDiZ przeprasza za utrudnienia i prosi kierujących o dostosowanie się do zmienionej tymczasowo organizacji ruchu.