1095 (695) 2013-04-12 - 2013-04-18

Spotkanie grupy wsparcia

Grupa wsparcia „SAMI SOBIE" działająca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni, zaprasza rodziny, opiekunów i osoby zainteresowane na spotkanie z prawnikiem pt. „Postępowanie w sprawie ubezwłasnowolnienia i uzyskania opieki prawnej nad chorym".
Spotkanie w poniedziałek 22.04.2013 r. o godz. 17.00.
Wstęp wolny.