1095 (695) 2013-04-12 - 2013-04-18

Zapisy do...

Żłobek „U Cioci Kloci" na Dąbrowie zaprasza maluszki od 10 miesiąca do 3 lat. Więcej informacji na stronie internetowej: www.ucioci.pl. Informacje, tel. 601 663 622.

***
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek" na Chwarznie posiada jeszcze wolne miejsca na nowy rok szkolny 2013/2014 w grupie 2,5 - 3 latków. W przedszkolu zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych. Strona internetowa: www.promyczekgdynia.pl, tel. 508 878 701.
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra" w Gdyni mieszczące się w budynku Szkoły Muzycznej, ul. Biskupa Dominika 13a, zaprasza dzieci od pierwszego roku życia oraz dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno-ruchowe. Telefon kontaktowy: 58 622 73 51.
***
Żłobek „Safari" prowadzi zapisy dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 4 lat na rok 2013/2014. Placówka posiada pozytywne opinie Straży Pożarnej oraz SANEPID-u, jest wpisana do rejestru żłobków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdyni. Chwarzno, ul. Okrężna 1A, tel. 518 522 842, www.safari.edu.pl.
***
Szkoła Podstawowa nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni, ul. Gen. J. Hallera 9, ogłasza nabór do klasy zerowej (5 i 6-latki), a także do innych klas szkoły w roku szkolnym 2013/2014. Oferta szkoły:
- wykształcona kadra surdopedagogów, logopedów, psycholog i pedagog szkolny;
- zapewnienie ciągłości nauczania od klasy zerowej, przez gimnazjum do liceum;
- kilkuosobowe zespoły klasowe oraz realizacja autorskich programów opracowanych specjalnie dla dzieci z dysfunkcjami słuchu zapewniają indywidualizację nauczania oraz bezstresową naukę;
- systematyczne, indywidualne zajęcia z logopedii i rewalidacji, nauka języka migowego dla chętnych rodziców;
- bezpłatny dowóz do szkoły dla uczniów z Trójmiasta;
- bogata baza multimedialna;
- stała współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami mającymi ofertę dla osób niesłyszących (realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i rodziców);
 - bogata oferta dodatkowych zajęć artystycznych dla młodszych i starszych uczniów;
- udział w festiwalach i przeglądach teatralnych;
- bezpłatny basen od czwartej klasy;
- 3-daniowe obiady, po lekcjach opieka w świetlicy.
Więcej informacji na temat szkoły można znaleźć na stronie internetowej: www.szkolydlagluchych.pl. Dane szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
81-453 Gdynia, ul. Gen.J.Hallera 9
tel./fax 58 622 22 24, e-mail: zso6.sekretariat@op.pl, strona internetowa: www.niedoslyszacy.gimnazjum10.pl.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni ogłasza nabór do:
1. Punktu Przedszkolnego nr 1 przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi;
2. Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27, dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do 7 lat) z autyzmem bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi;
3. Szkoły Przysposabiającej do Pracy na 2 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27, dla absolwentów gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wnioski należy składać w terminie do 17.04.2013 r. w sekretariacie szkoły (tel. 58 620 72 25). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o autyzmie lub sprzężonych niepełnosprawnościach, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy poz. 1 i 2).
***
Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych. Ognisko istnieje od roku 1996 i posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdyni oraz Kuratorium Oświaty. Zajęcia odbywają się w Szkołach Podstawowych w Gdyni: nr 12 Witomino (ul. Stawna 4 - 6), nr 46 Karwiny III (ul. Chwaszczyńska 26), Nr 47 Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73), nr 48 Chwarzno (ul. Jowisza 60), w Przedszkolu Artystycznym FANTAZJA  Chwarzno (ul. Staniszewskiego 1) oraz przy ul. Staffa 11/1. Kontakt: tel. 503 114 336; e-mail: gdynia@ogniskomuzyczne.pl; www.ogniskomuzyczne.pl. 
***
Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni zaprasza 13 kwietnia (sobota) w godzinach od 11.00 do 13.00 na Dzień otwarty. Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Władysława IV 54 to placówka, w której funkcjonuje Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14, Sportowe Gimnazjum nr 9, VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w gimnastyce artystycznej.
Podczas Dnia otwartego będzie można zobaczyć obiekt, porozmawiać z nauczycielami oraz dowiedzieć się więcej o zasadach naboru do wszystkich typów szkół funkcjonujących w ramach ZSSO.
***
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 przy ulicy Władysława IV 54 prowadzi nabór do klas czwartych. Placówka oferuje bardzo wysoki poziom nauczania, liczne zajęcia dodatkowe oraz sportowe.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z regulaminem rekrutacji (www.zssogdy.neostrada.pl w zakładce Rekrutacja) lub skontaktować się telefonicznie: 58 620 56 55.
***
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gdyni zaprasza uczniów klas III gimnazjów wraz z rodzicami na Dzień Otwarty Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 i XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego 17 kwietnia 2013 r. o godzinie 16.00.
Należy przynieść ze sobą dokumentację ucznia - orzeczenie o kształceniu specjalnym.

ikona