1095 (695) 2013-04-12 - 2013-04-18

Zasady ograniczonego zaufania - debata społeczna

24 kwietnia 2013 r. w godz. 11.00 - 13.00 w Audytorium AMW w Gdyni (budynek Biblioteki Głównej przy ul. Śmidowicza 69) odbędzie się otwarta debata społeczna pod hasłem  „Zasady Ograniczonego Zaufania", której głównym tematem będzie bezpieczeństwo osób starszych - seniorów.

Organizatorami są: Komenda Miejskiej Policji w Gdyni oraz Akademia Marynarki Wojennej.

Zagadnienia poruszane w trakcie debaty będą dotyczyć przestępstw popełnianych na szkodę starszych osób m.in. oszustw metodą „na wnuczka", zagrożeń związanych z korzystaniem z rekreacyjnych ogrodów działkowych (kradzieże mienia i włamania do altan), a także niebezpieczeństw towarzyszących nieuczciwym praktykom konsumenckim (tzw. prezentacje i akwizycja).

Wśród ekspertów w debacie głos zabiorą policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Gdyni, policyjny psycholog, kadra dydaktyczna AMW w Gdyni, a także przedstawiciele Centrum Aktywności Seniora w Gdyni i Miejskiego Rzecznika Konsumenta.

Uwaga!
Po zakończeniu debaty, w godzinach 13.30 - 15.30 odbędzie się turniej koszykówki pomiędzy reprezentacjami: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, Seminarium Duchownego w Gdańsku i dziennikarzy z Trójmiasta.
Nagrodą będzie puchar Rektora - Komendanta Akademii Marynarki Wojennej.

ikona