1096 (696) 2013-04-19 - 2013-04-25

Konsultacje społeczne

Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka zaprasza mieszkańców dzielnicy na konsultacje społeczne, które odbędą się 7 maja 2013 r. w godz. 18.00 - 19.00 w biurze Rady Dzielnicy przy ul. II MPS 9 (pawilon handlowy). Konsultowane będą nowe zadania z listy zamierzeń inwestycyjno - remontowych: wykonanie nowej nawierzchni na odcinku ul. Wąskiej od ul. Stawnej do ul. Granicznej, wykonanie nowej nawierzchni na ul. Ogrodowej, wykonanie nowej nawierzchni na ul. Różanej. 

ikona