1096 (696) 2013-04-19 - 2013-04-25

Spotkanie grupy wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3, zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się 26 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 58 622 36 03.

ikona