1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Dzień Otwarty Czytelni Naukowej dla seniorów

Z okazji ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza seniorów na Dzień Otwarty Czytelni Naukowej przy ul. Bpa Dominika 17 (Wzg. św. Maksymiliana) w środę, 8 maja 2013 r. w godz. 12.00-15.00.

Goście zwiedzą Czytelnię Naukową i jej magazyny książek w podziemiu, zobaczą najcenniejsze, często unikatowe publikacje przedwojenne, w tym także XIX-wieczne księgi a także cenny zbiór gdynian. Poznają bogactwo tematyczne zbiorów tej placówki. Obejrzą pokazy korzystania z: katalogu komputerowego, Bibliografii Gdyni i innych baz danych oraz kolekcji cyfrowych.

Więcej informacji można uzyskać pod tel. 58 622 10 99.