1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Konkurs poetycki

Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni zaprasza Seniorów do wzięcia udziału w VII Konkursie Poetyckim pt: „W pajęczynie myśli", którego rozstrzygniecie odbędzie się 23 maja o godz. 10.00 w placówce.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie trzech swoich utworów pod w/w adres lub pocztę e-mailową b.kluk@mopsgdynia.pl   do 30 kwietnia 2013 roku.