1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Konsultacje społeczne

Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące realizacji zadań inwestycyjno - remontowych w dzielnicy Obłuże w latach 2011 - 2014.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się we wtorek, 21 maja 2013 roku o godz. 17.30 w budynku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej przy ul. Podgórskiej 14. Propozycje planowanych zadań:
- budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Płk. Dąbka nr 222a, 224, 226.
- budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Kuśnierskiej nr 21 - 24 oraz nr 37A - 37F.