1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni informuje o realizacji projektu (Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni skierowanym do osób:
- niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
- pozostających bez zatrudnienia,
- zamieszkałych na terenie Gdyni lub Sopotu,
- w szczególności powyżej 50 roku życia.
Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z:
- poradnictwa zawodowego,
- indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
- grupowych warsztatów psychospołecznych,
- indywidualnych szkoleń zawodowych,
- 3-miesięcznego stażu,
- pośrednictwa pracy,
- dodatkowego wsparcia:
refundacja kosztów dojazdu na grupowe warsztaty psychospołeczne,
stypendium szkoleniowe podczas indywidualnego szkolenia zawodowego,
stypendium stażowe podczas stażu.
Rekrutacja II edycja: od 2.05.2013 r.
Ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji:
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. H. Kołłątaja 8, tel. 58 620 49 54, 621 11 61, 620 29 44, 621 11 50 wew.116 lub 117 w godz. 8.00-15.00, e-mail: projekty@pupgdynia.pl. Strona internetowa:
http://pupgdynia.pl/.