1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

W trakcie postoju specjalnie oznakowanego pojazdu, mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne, takie jak:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż telewizor);
- resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki;
- środki ochrony roślin i owadobójcze;
- zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje;
- przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki;
- świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry;
- przełączniki, baterie i akumulatory.

Przypominamy, że odpady niebezpieczne można oddać także w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Obecnie, na terenie Gdyni znajduje się pięć takich punktów:
- przy ul. Konwaliowej 1 (czynny pon-sob 8.00 - 19.00);
- przy ul. Chylońskiej 301 (czynny pon i śr 14.00 - 17.00 oraz sob 11.00 - 15.00);
- przy ul. Żeliwnej 3 (czynny wt i czw 14.00 - 17.00 oraz sob 11.00 - 15.00);
- przy ul. Brzechwy 7 (czynny wt i czw 14.00 - 17.00 oraz sob 10.00 - 14.00);
- przy ul. Kasztanowej 4a (czynny wt i czw 14.00 - 17.00 oraz sob 10.00 - 14.00).

Odpady niebezpieczne zbierane są także w systemie pojemnikowym:
- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, sklepach, spółdzielniach mieszkaniowych, Urzędzie Miasta Gdyni
- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lub niewykorzystanych lekarstw ustawione są w Przychodniach oraz aptekach
Dokładny wykaz punktów w których oddać można baterie oraz leki, a także mapki dojazdu do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) dostępne są na stronie internetowej Związku: www.kzg.pl.
Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawca (detaliczny i hurtowy) ma obowiązek przyjąć bezpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju, natomiast jeśli naprawa sprzętu okaże się nieopłacalna - sprzęt można nieodpłatnie zostawić w punkcie serwisowym.
Więcej informacji na temat zbiórki udziela: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, gospodarka odpadami: tel. 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl. 


ŚRÓDMIEŚCIE, KAMIENNA GÓRA,

WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA

26.04.2013 r.

DZIAŁKI LEŚNE, GRABÓWEK, LESZCZYNKI

10.05.2013 r.

8.30 Gimnazjum nr 11, ul. Słowackiego 53 (postój od ul. Piotra Skargi)

9.00 Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Krasickiego 28

9.30 III LO, ul. Legionów 27

10.00 VI LO, ul. Kopernika 34

10.30 Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Grottgera 19

11.00 Zespół Szkół Budowlanych, ul. Tetmajera 65

11.30 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Hallera 9

12.00 Gimnazjum nr 1, ul. 10 Lutego 26 (wjazd od ul. Starowiejskiej)

12.30 IX LO, ul. Żeromskiego 31

13.00 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Jana z Kolna 5

13.30 – 14.00 X LO, ul. Władysława IV 58

8.30 Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. Witomińska 25/27

9.00 Gdyńskie Liceum Autorskie, ul. Pomorska 39/41

9.30 Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Tatrzańska 40

10.10 Gdyńska Szkoła Społeczna, ul. Kapitańska 37

10.40 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Grabowo 12

11.10 Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48

11.40 Zespół Szkół nr 4, ul. Okrzei 6

12.10 Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Ściegiennego 8

12.40 Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Morska 79

13.10 - 13.40 Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zespół Szkół Usługowych, ul. Morska 77