1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Projekt „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”

Forum NORDA stara się o pieniądze z tzw. „funduszu norweskiego", na przygotowanie gmin Północnego Pomorza do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój lokalny i regionalny. Wniosek aplikacyjny projektu „NORDA - Północny Biegun Wzrostu" w imieniu „Partnerstwa NORDA" złożyła w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Gdynia.

Decyzja o ewentualnym dofinansowaniu podjęta zostanie w III kwartale br. Całkowity koszt (budżet) to ok. 2,7 mln. zł. Wkład finansowy partnerów nie przekracza 15% kwoty budżetu.
Rekomendowane są dwa kluczowe obszary współpracy: „Dolina Logistyczna" na terenie Gdyni, Kosakowa, Rumi, Redy, Wejherowa (miasto i gmina) oraz „Nadmorski Obszar Usługowy NORDA" - obejmujący wszystkie gminy nadmorskie położone w strefie od Gdyni po miasto Łeba (w tym powiat lęborski).

Do projektu przystąpiły wszystkie gminy zrzeszone w Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA (21 jednostek samorządu terytorialnego). Ponadto Akademia Morska w Gdyni, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Morski w Gdyni, Liga Ochrony Przyrody, Oddział Miejski w Gdyni.
Poparły go także: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pomorski Oddział Regionalny, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, Europejska Fundacja Wspierania Innowacyjności i Przedsiębiorczości, Fundacja Gospodarcza, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki", Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Morski Instytut Rybacki, Nadleśnictwo Gdańsk, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, sp. z o.o., Towarzystwo Miłośników Gdyni, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Gdańsk, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Zarząd Morskiego Portu w Gdyni S.A., Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział Gdynia.
W projekcie będzie uczestniczyć również gmina Gniewino, która podjęła decyzję o przystąpieniu do Forum NORDA - jako jego 22 członek. 


Projekt „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”