1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Zebranie właścicieli

W dniu 9 maja 2013 r. o godz. 18.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni odbędzie się zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości.

Na zebraniu Zarząd Stowarzyszenia przedstawi bieżące sprawy dotyczące środowiska właścicieli nieruchomości oraz działania podejmowane przez Stowarzyszenie.

W szczególności najnowsze informacje na temat zmian zasad gospodarki śmieciami, które wejdą w życie od dnia 1 lipca 2013 r.