1097 (697) 2013-04-26 - 2013-05-09

Zmagania młodzieży z ortografią

W Gimnazjum nr 4 w Gdyni 12.04.2013 r. odbył się XVIII międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Nasze zmagania z ortografią".
Wzięli w nim udział uczniowie gimnazjów gdyńskich oraz gimnazjum gdańskiego.

Komisja wyłoniła laureatów:
I miejsce - Anna Reszczyńska-Urban - Gimnazjum nr 1;
I miejsce - Marta Chelińska - Gimnazjum nr 13;
II miejsce - Klaudia Stolarczyk - Gimnazjum nr 4;
II miejsce - Julia Przecławska - Gimnazjum nr 1;
III miejsce - Joanna Majkowska - Gimnazjum nr 18;
Wyróżnienie - Wojciech Komar - Gimnazjum nr 18.