1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

„Gdyńskie podwórka” w fotografii - konkurs MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu fotograficznego „Gdynia w fotografii", tym razem pod hasłem „Gdyńskie podwórka".

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników Gdyni, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić życie mieszkańców i piękno naszego miasta. Tegoroczna edycja ma na celu pokazanie gdyńskich podwórek, w których wychowywało się kilka pokoleń gdynian, tego fragmentu przestrzeni, które często są miejscem jakby „zagubionym w czasie", ze specyficzną architekturą i klimatem. Mamy nadzieję, że nadesłane na konkurs zdjęcia ukażą zarówno podwórka modernistycznych kamienic z centrum Gdyni, jak i przydomowe podwórka dzielnicowe.

Prace można składać do 31 października 2013 r. we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie Gdyni.

Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na stronie: www.mbpgdynia.pl.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela (w godz. 8.00 - 16.00): Dział Instrukcyjno-Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, ul. Partyzantów 39/IV (wejście od ul. Kopernika), tel. 58 622 44 31, e-mail: dim@mbpgdynia.pl.

ikona