1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Dąbrowa aktywna w ratowaniu życia

Rada Dzielnicy Dąbrowa oraz Stowarzyszenie KrewAktywni zaprasza mieszkańców dzielnicy na bezpłatne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy „Aktywni w Ratowaniu Życia".
Szkolenie trwa 12 godzin zegarowych i odbywa się w systemie weekendowym (2 x 6 h) lub wieczorowym (3 x 4 h). Skierowane jest do pełnoletnich mieszkańców dzielnicy Dąbrowa. Zajęcia są bogate w symulacje i pokazy, dzięki którym uczestnicy kursu zdobędą liczne umiejętności praktyczne. Program szkolenia, terminy oraz karta zgłoszeniowa na: www.radadabrowa.pl.