1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym pomiędzy 16 a 65 rokiem życia do udziału w projekcie „Rodzina bliżej siebie".

Aktywizacja społeczna i zawodowa tych osób to zadanie, jakie stawiają sobie organizatorzy spotkań i warsztatów. A będzie można m.in. skorzystać ze wsparcia doradców ds. osób niepełnosprawnych, pomocy doradcy zawodowego i trenera pracy, współpraca psychologicznego, zajęć komputerowych.
Zajęcia odbywać się będą przy ul. Wendy 7/9 w Gdyni (I piętro).

Kontakt: Aleksandra Pakólska - koordynator panelu lub doradca ds. osób niepełnosprawnych, e-mail a.pakolska.rbs@gmail.com, tel. 58 620 88 07, 58 620 88 23.

Strona internetowa: http://www.rodzinablizejsiebie.pl/panel-2/.