1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Gdyński program żeglarski „Gdynia na fali”

Gdynia rozpoczęła projekt „Gdynia na fali", którego celem jest wzmocnienie więzi z morzem i regionem morskim najmłodszych mieszkańców Gdyni, promocja wiedzy o żeglarstwie, o morzu oraz o korzyściach wynikających z nadmorskiego charakteru miasta. Ponadto założeniem projektu jest wsparcie żeglarstwa sportowego oraz promocja sukcesów gdyńskich żeglarzy w Polsce i za granicą.

Etapy projektu:
- powołanie Ambasadorów Gdyńskiego Żeglarstwa, którzy będą sprawować merytoryczną opiekę nad projektem „Gdynia na fali" i aktywnie uczestniczyć w jego realizacji;
- powołanie Gdynia Sailing Team - wyłonienie przy współpracy z Ambasadorami Gdyńskiego Żeglarstwa najbardziej utytułowanych gdyńskich żeglarzy wszystkich klas promocja sukcesów zawodników startujących w barwach Gdyni i motywowanie, poprzez nominacje do teamu, do osiągania coraz lepszych wyników;
- program „Gdynia na fali" - we wrześniu, wraz z nowym rokiem szkolnym, rozpocznie się cykl spotkań z żeglarstwem w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych; uczniowie spotkają się z Ambasadorami Gdyńskiego Żeglarstwa, którzy opowiedzą o żeglarstwie, o morzu oraz zachęcą do uczestniczenia w zajęciach gdyńskich szkółek żeglarskich, opowiedzą jak zrobić szkolenie na patent żeglarski, motorowodny oraz patent sternika; spotkaniom towarzyszyć będzie wystawa zdjęć i sprzętu żeglarskiego. Każdy uczeń uczestniczący w programie otrzyma informator, jak w Gdyni zostać żeglarzem.

Koordynatorem projektu jest Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy Beaty Szadziul - Pełnomocnika Prezydenta ds. polityki rodzinnej.