1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Hobbyści ze Wzg. św. Maksymiliana poszukiwani

Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana zaprasza mieszkańców (również artystów amatorów) Wzgórza do podzielenia się z sąsiadami swoim hobby: haftem, tkaniem, pracami na drutach, malowaniem, rysowaniem, fotografowaniem, rzeźbą, modelarstwem, budowaniem latawców i innymi związanymi ze sztuką.
Zgłoszenia należy kierować do Galerii Profile (ul. Wojewódzka 7), która będzie organizatorem wystaw i wernisaży.
Akces uczestnictwa przyjmowany będzie do 30 czerwca 2013 r., tel. 58 622 33 11.
Projekt finansowany jest przez Prezydenta Miasta Gdyni w ramach konkursu kultura w dzielnicy wygranego i realizowanego przez Radę Dzielnicy.