1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Podziękowania

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość 20-lecia nadania szkole imienia „Żołnierzy Armii Krajowej", która odbyła się 26 kwietnia 2013 r., a w szczególności Żołnierzom AK - koło w Gdyni. Dziękuje sponsorom, tj. firmom: Iglotex, Kummer, PHU „Zuko", El'dance, Radzie Rodziców przy SP 26 za pomoc w przygotowaniu jubileuszu. Dziękuje również Marynarce Wojennej za uświetnienie uroczystości.