1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Rozwój Pomorza i Gdyni - głos mieszkańców

Samorząd naszego województwa opracował projekty Regionalnych Programów Strategicznych. Mają one służyć realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, uchwalonej w ubiegłym roku.

Są to programy: rozwoju gospodarczego, atrakcyjności turystycznej i kulturalnej, aktywności zawodowej i społecznej, ochrony zdrowia, transportu, energetyki i środowiska. Każdy z nich jest bardzo ważny dla mieszkańców Gdyni, ich organizacji, przedsiębiorstw czy instytucji. Projekty programów są opublikowane na stronie: www.strategia2020.pomorskie.eu.

Do 7 czerwca br. można przekazywać opinie i propozycje zmian projektów - na formularzach konsultacyjnych - dołączonych do każdego z programów.

Druki formularzy są też dostępne w Informacji Miejskiej - w budynkach Urzędu Miasta - przy al. Marszałka Piłsudskiego i ul. 10 Lutego.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Rozwoju Miasta - tel. 58 668 2110, e-mail: biuro.rozwoju@gdynia.pl.