1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Śmieci od nowa - wypełnij i złóż deklarację o odpadach!


Śmieci od nowaDeklaracje należy składać do 31 maja 2013 r.

Deklaracje składane w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Gdyni:
· ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO) - pokój 107 (I piętro) - od 22 kwietnia 2013 r.;
· ul. 10 lutego 33 (budynek „Domu Rzemiosła") - pokój 502 (V piętro);
· al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 - sala obsługi mieszkańców - stanowiska nr 4 i 5.


Śmieci od nowa