1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Szkolenie dla osób poszukujących pracy 50 +

Fundacja Gospodarcza przypomina o organizowanym w dniu 15.05.2013 r. w godz. 9.00 - 15.00 w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni Panelu upowszechniającym wśród osób bez zatrudnienia 50+.

W trakcie omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:

efektywne metody poszukiwania pracy; działalność gospodarcza, jako szansa na aktywność zawodową po 50 roku życia; prawne aspekty nawiązywania współpracy z pracodawcą, zleceniodawcą lub kontrahentem.

Osoby zainteresowane udziałem w panelu proszone są o przesłanie informacji zawierającej:

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (tj. numeru telefonu lub adresu e-mail) na adres: e.ropela@fungo.com.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 58 662 42 39 w terminie do 13 maja 2013 r.