1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Trwają matury, w III LO międzynarodowa

7 maja 2013 r. absolwenci szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęli krajowy egzamin maturalny. Cztery dni wcześniej (3 maja) ruszyła sesja egzaminacyjna absolwentów, szkół realizujących program matury międzynarodowej.

Klasa international baccalaureate -„ib" w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni to 41 osób.
Matury potrwają do 28 maja 2013 r.

Gdyńska trójka po raz pierwszy maturę międzynarodową przeprowadziła w 1993 roku, jako jedna z dwóch pierwszych szkół w Polsce.
Polscy międzynarodowi maturzyści osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie IBO. W III LO średnia z wyników od lat wynosi od 36 do 39 pkt. na 45 pkt. możliwych do zdobycia. Od momentu przeprowadzenia w 1995 roku pierwszego w historii polskiego szkolnictwa egzaminu matury międzynarodowej aż 6 uczniów z III LO w Gdyni zdobyło maksymalną liczbę punktów tj. 45/45.
Większość z absolwentów z klas IBO w III LO w Gdyni kontynuuje swoją dalszą edukację na renomowanych uczelniach poza granicami kraju (Edynburg, Londyn, Oksford, Cambridge, Sorbona, Brema, Berlin, Madryt, Utrecht, Rotterdam, Kopenhaga ).
Wielu z nich, z uwagi na świetnie zdane egzaminy SAT oraz inne osiągnięcia szkolne /np. w olimpiadach naukowych/ otrzymało stypendia naukowe warte ponad 45 000 USD z takich uczelni amerykańskich jak: MIT - Massachussetts Institute of Technology (już 5 uczniów z III LO w Gdyni w ciągu ostatnich kilku lat ), Harvard, Yale, Columbia Univ., CALTECH.
Dyplom IBO w III LO w Gdyni uzyskało już 723 uczniów.