1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Warsztaty w Tarabum Cafe

Tarabum Cafe (ul. Abrahama 8) zaprasza:

- w każdy wtorek o godz. 10.00 na zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci oraz ich rodziców - „Przytulaczki". Koszt: 25 zł / dziecko + rodzic (60 min.);

- w każdy wtorek o godz. 12.00 na zajęcia muzyczno - rytmiczne dla dzieci w wieku 1,5 - 3 latka - „Pędraczki". Koszt: 25 zł/ dziecko + rodzic (60 min.);

- w każdą środa o godz. 17.30 na „Angielskie legowisko". Koszt: 39 zł/1 zajęcia (90 min), 150 zł /miesiąc;
- w każdy czwartek o godz. 17.30 na warsztaty logopedyczne „Re-Re Kum-Kum" dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Koszt: 30 zł/dziecko + 1 opiekun (40 min.);

- w dniach 6.05 - 13.05.2013 r. w godz. 11.00 - 13.00 na „Warsztaty chustowe", grupa podstawowa.
Koszt uczestnictwa - w jednej części warsztatów to 30 zł za osobę, a 50 zł za parę, w dwóch częściach warsztatów to 50 zł za osobę, 80 zł za parę;

- 7.05.2013 r. o godz. 17.00 na szkolenie - „Pierwsza pomoc pediatryczna".
Czas trwania zajęć: 2 - 2,5 godz.

Koszt: 50 zł/ osobę.