1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Zapisy dzieci do szkoły dla niedosłyszących

Szkoła Podstawowa nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni, ul. Gen. J. Hallera 9, ogłasza zapisy do klasy zerowej (5 i 6-latki), a także do innych klas w roku szkolnym 2013/2014.

Placówka oferuje:
- wykształconą kadrę surdopedagogów, logopedów, psychologa i pedagoga szkolnego;
- zapewnienie ciągłości nauczania od klasy zerowej, przez gimnazjum do liceum;
- kilkuosobowe zespoły klasowe oraz realizację autorskich programów opracowanych specjalnie dla dzieci z dysfunkcjami słuchu zapewniając indywidualizację nauczania oraz bezstresową naukę;
- systematyczne, indywidualne zajęcia z logopedii i rewalidacji, nauka języka migowego dla chętnych rodziców;
- bezpłatny dowóz do szkoły dla uczniów z Trójmiasta;
- bogatą bazę multimedialną;
- stałą współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami mającymi ofertę dla osób niesłyszących (realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i rodziców);
- bogatą ofertę dodatkowych zajęć artystycznych dla młodszych i starszych uczniów;
- udział w festiwalach i przeglądach teatralnych,
- bezpłatny basen od czwartej klasy,
- po lekcjach opiekę w świetlicy.

Więcej informacji na temat szkoły można znaleźć na stronie internetowej: www.szkolydlagluchych.pl.

Dane szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
81-453 Gdynia, ul. Gen. J. Hallera 9
tel./fax 58 622 22 24;
e-mail: zso6.sekretariat@op.pl;
www.niedoslyszacy.gimnazjum10.pl