1098 (698) 2013-05-10 - 2013-05-16

Zbiórki publiczne...

Zarząd Fundacji Ochrony Praw Dziecka „ANGEL" z siedzibą w Gdyni (ul. Białowieska) informuje, że fundacja zakończyła zbiórkę publiczną na mocy pozwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 92/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. W ramach prowadzonej zbiórki wpłacono na wydzielone konto kwotę 4 331,80 zł Zebrane środki w zostały wykorzystane na sfinansowanie pomocy osobom niepełnosprawnym. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.

***

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej na terenie Gdyni w dniach: 13.10.2012 r., 27.10.2012 r., 15.11-2012 r. Zbiórkę przeprowadzili rodzice dzieci które należą do klubu sportowego Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Gdynia. Pozwolenie o numerze SLO.5311.11.2012 wydał Prezydent Miasta Gdyni w dniu 4.10.2012 r. Zebrane zostały 5.300 zł i przeznaczone na obóz zimowy zespołu Arka Gdynia rocznik 2002 w Solcu Kujawskim w dniach od 8.02.2013 do 15.02.2013 r.
Wydatki: 300 zł na zakup toreb do pakowania, 82 zł opłaty skarbowej na wydanie zezwolenia.