1099 (699) 2013-05-17 - 2013-05-23

Aktywny Samorząd 2013 - dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje, że od 30 kwietnia 2013 r. rozpoczął przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w ramach finansowanego ze środków PFRON pilotażowego programu „Aktywny samorząd".
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Obszary wsparcia pilotażowego programu „Aktywny samorząd":

Moduł I
likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
§ Obszar A - likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
§ Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
§ Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
§ Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dawniej STUDENT II)
Wnioski o dofinansowanie w Module I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową rozpatrywane są w 4 cyklach:
I cykl: Ocena merytoryczna pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym wniosków, złożonych do 28 czerwca 2013 r.
II cykl: Ocena merytoryczna pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym wniosków, złożonych do 31 lipca 2013 r.
III cykl: Ocena merytoryczna pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym wniosków, złożonych do 31 sierpnia 2013 r.
IV cykl: Ocena merytoryczna pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym wniosków złożonych do 30 września 2013 r.
Wnioski o dofinansowanie w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym rozpatrywane są w 2 cyklach:
I cykl: wnioski na dofinansowanie nauki w pierwszym półroczu 2013 r. przyjmowane będą do 31 maja 2013 r.,
II cykl: wnioski na dofinansowanie nauki w drugim półroczu 2013 r. przyjmowane będą do 30 września 2013 r.,
Formularze wniosków do pobrania na:www.mopsgdynia.pl - zakładka „Aktywny samorząd" oraz „pliki do pobrania" lub MOPS w Gdyni: ul. Grabowo 2, pokój 41 lub punkt informacji w holu głównym (godz. 8.00 - 15.00). Miejsce składania wniosków:
MOPS w Gdyni, ul. Grabowo 2, pokój nr 41, tel. 58 625 93 36.

Godziny przyjmowania wniosków:
poniedziałek w godz. 11.00 - 15.00,
wtorek w godz. 8.00 - 13.00,
środa w godz. 8.00 - 13.00,
czwartek nieczynne,
piątek w godz. 8.00 - 13.00. 

ikona