1099 (699) 2013-05-17 - 2013-05-23

Gdyński BIP na podium

Miasto Gdynia zajęło II miejsce w badaniu Biuletynów Informacji Publicznej gmin Województwa Pomorskiego przeprowadzonym w 2012 roku przez Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych orz Katedrę Prawa i Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu naukowego „BIP Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej".

Wręczenie nagrody odbyło się 9 maja 2013 r. na konferencji podsumowującej projekt badawczy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Autorzy projektu BIP-Watch przeprowadzili analizy Biuletynów Informacji Publicznej 123 gmin z terenu województwa pomorskiego.
Gdyński BIP jest redagowany przez pracowników poszczególnych wydziałów/referatów Urzędu Miasta. Redakcją kieruje dwóch pracowników Stanowiska ds. Miejskiego Portalu Internetowego.