Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1099 (699) 2013-05-17 - 2013-05-23

Przyszłość nowego centrum Gdyni

9 maja 2013 r. prezydent Gdyni oraz prezesi Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. i Dalmor S.A. podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji inwestycji drogowych w centrum Gdyni.

Modernizacja dróg w tym rejonie jest jednym z niezbędnych elementów rewitalizacji poindustrialnych terenów Mola Rybackiego, na których w najbliższej przyszłości powstanie nowa dzielnica dla ok. 9 tys. mieszkańców, gdzie pracę znajdzie 3-4 tys.osób.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Prezes Zarządu PHN S.A. Wojciech Papierak oraz prezes należącej do holdingu spółki Dalmor S.A. Krzysztof Rychlicki zainicjowali współpracę mającą na celu modernizację infrastruktury drogowej w rejonie Mola Rybackiego w Gdyni. Wspólne działania obejmą w szczególności przebudowę ul. Waszyngtona i jej przedłużenie do ul. Węglowej oraz poszerzenie jezdni do czterech pasów ruchu. Planowana jest także budowa ul. Nowej Węglowej wyprowadzającej ruch ze Śródmieścia w kierunku ul. Janka Wiśniewskiego.

W podpisanym dokumencie strony zobowiązały się m.in. do niezwłocznego rozpoczęcia prac nad przygotowaniem umowy inwestycyjnej oraz podjęcia kroków umożliwiających realizację wspólnego przedsięwzięcia. PHN S.A. chce jak najszybciej przystąpić do realizacji mieszkaniowo-usługowej części swojego projektu. Firma będzie również partycypować w kosztach modernizacji infrastruktury drogowej. Z kolei Miasto Gdynia zobowiązuje się przystąpić do inwestycji drogowych zaraz po zakończeniu formalności i zabezpieczeniu finansowania dla ich realizacji. Obecnie trwa procedura wyłonienia firmy projektowej, która ten układ drogowy zaprojektuje.
Rewitalizacja poprzemysłowych obszarów Mola Rybackiego w Gdyni jest elementem strategii rozwoju miasta.