Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1099 (699) 2013-05-17 - 2013-05-23

W środę Sesja Rady Miasta Gdyni

22 maja 2013 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 rozpocznie się XXXI Sesja Rady Miasta.

Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie uchwał dotyczących:

- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2013;
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2013 - 2024;
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej;
- sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XIII/247/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.10.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon ul. J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości leżących w pasie ul. Zawiszy Czarnego, ul. Strażackiej, ul. K. Pułaskiego. ul. J. Waszyngtona oraz ul. A. Muchowskiego;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Adm. J. Unruga;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego oraz ulicy Zawiszy Czarnego;
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu działek drogowych położonych w pasie ulicy Chylońskiej i Puckiej;
- wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spokojnej w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 20;
- nadania imienia Gimnazjum nr 19 w Gdyni przy ul. Nagietkowej 73;
- wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;
- zawarcia umowy o współpracy na zasadach miast siostrzanych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Haikou (Chińska Republika Ludowa);
- wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy Skwerze Kościuszki 10-12;
- wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 7;
- wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy Skwerze Kościuszki 15;
- ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.  

ikona