Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1099 (699) 2013-05-17 - 2013-05-23

Zaproponuj inwestycje w swojej dzielnicy

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo zaprasza mieszkańców do składania propozycji dotyczących zadań inwestycyjno - remontowych na lata 2011 -2014 związanych z dzielnicą. Propozycje należy składać w siedzibie Rady Dzielnicy przy ulicy Czeremchowej 1 pok. nr 39 (budynek Przychodni Lekarskiej), oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: rada.pustkicis@gdynia.pl.