1101 (701) 2013-05-31 - 2013-06-06

Podziękowania

Stowarzyszenie Alter Ego oraz podopieczni Schroniska dla Bezdomnych Osób i Rodzin ul. Leszczynki 153 w Gdyni składają serdeczne podziękowania Pani Sławomirze Jakubik, Pani Urszuli Pronobis, Panu Andrzejowi Różańskiemu za dwuletnie zaangażowanie w funkcjonowanie placówki - pomoc w organizacji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy i wsparcie życia codziennego placówki (darowizna w postaci krajalnicy, kuchenki mikrofalowej, pampersów i mleka dla najmłodszych, kosmetyków dla dorosłych mieszkańców, artykułów żywnościowych, owoców, słodyczy, zabawek).
***
Justyna Sudzik serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację IV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Świat wokół mnie". Szczególne podziękowanie dla sponsorów nagród: Małgorzaty Kusyk, dyrektora Gdyńskiej Szkoły Społecznej, Małgorzaty Miechowskiej - Malinowskiej, prezesa Gdyńskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz dla Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku oraz ogromne podziękowanie dla Teresy Suplickiej, która przewodniczyła tegorocznemu jury.
***
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja serdecznie dziękuje Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu ZS nr 7, radnym dzielnicy oraz Dyrekcji WKS Flota za przygotowanie i przeprowadzenie XIV Biegu Chartów. Jednocześnie dziękujemy zawodnikom za tak liczny udział i już zapraszamy na jubileuszowe XV zawody. 

ikona