1101 (701) 2013-05-31 - 2013-06-06

Wiosenna zbiórka odpadów niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin organizuje dla mieszkańców Gdyni Objazdową Zbiórkę Odpadów Niebezpiecznych (OZON). W trakcie postoju specjalnie oznakowanego pojazdu, mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne, takie jak:
• sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż telewizor)
• resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalniki
• środki ochrony roślin i owadobójcze
• zużyte kartridże, tonery, przepracowane oleje
• przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki
• świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry
• przełączniki, baterie i akumulatory.

Uwaga Odpady niebezpieczne należy osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej.

Ostatnie dwa terminy w których będzie można oddać odpady niebezpieczne wiosną to:

Orłowo, Mały Kack, Redłowo

6.06.2013 r.

Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack

7.06.2013 r.

8.30 Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Halicka 8

9.10 Zespół Szkół nr 6, ul. Wrocławska 52

9.50 Technikum Transportowe, al. Zwycięstwa 194

10.30 Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, ul. Orłowska 57

11.10 Zespół Szkół nr 5, ul. Orłowska 27/33

11.50 - 12.30 Szkoła Podstawowa nr 34,

ul. Cylkowskiego 5

8.30 Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Starodworcowa 36

9.10 Zespół Szkół nr 10, ul. Staffa 10

9.50 Zespół Szkół nr 13, ul. Chwaszczyńska 26

10.30 Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Wiczlińska 33

11.10 - 11.50 Zespół Szkół nr 14, ul. Nagietkowa 73


Przypominamy, że odpady niebezpieczne można oddać także w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON). Na terenie Gdyni znajduje się pięć takich punktów:
- przy ul. Konwaliowej 1 (czynny pon-sob 8.00 - 19.00);
- przy ul. Chylońskiej 301 (czynny pon i śr 14.00 - 17.00 oraz sob 11.00 - 15.00);
- przy ul. Żeliwnej 3 (czynny wt i czw 14.00 - 17.00 oraz sob 11.00 - 15.00);
- przy ul. Brzechwy 7 (czynny wt i czw 14.00 - 17.00 oraz sob 10.00 - 14.00);
- przy ul. Kasztanowej 4a (czynny wt i czw 14.00- 17.00 oraz sob 10.00 - 14.00).
Odpady niebezpieczne zbierane są także w systemie pojemnikowym:
- pojemniki do zbiórki baterii ustawione są w placówkach oświatowych, sklepach, spółdzielniach mieszkaniowych, Urzędzie Miasta Gdyni
- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lub niewykorzystanych lekarstw ustawione są w Przychodniach oraz aptekach
Dokładny wykaz punktów w których oddać można baterie oraz leki, a także mapki dojazdu do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) dostępne są na stronie internetowej Związku www.kzg.pl.
Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzedawca (detaliczny i hurtowy) ma obowiązek przyjąć bezpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego samego rodzaju, natomiast jeśli naprawa sprzętu okaże się nieopłacalna - sprzęt można nieodpłatnie zostawić w punkcie serwisowym.


ięcej informacji na temat zbiórki udziela:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia
gospodarka odpadami: 58 624 66 11, e-mail: dgo@kzg.pl. 

ikona