1101 (701) 2013-05-31 - 2013-06-06

Wystawki jeszcze przed wakacjami!

Mamy dobrą wiadomość. W pięć kolejnych sobót czerwca, będzie można pozbyć się bezpłatnie starych tapczanów, lodówek i innych zalegających w domu gratów.
Wystawki ruszają już 1 czerwca, dla mieszkańców Pogórza, Obłuża, Oksywia, Babich Dołów, Pustek Cisowskich - Demptowa.

Data zbiórki

Dzielnice objęte zbiórką

1 czerwca

Pogórze, Obłuże, Oksywie, Babie Doły, Pustki Cisowskie – Demptowo

8 czerwca

Chylonia, Cisowa, Grabówek, Leszczynki, Działki Leśne

15 czerwca

Śródmieście, Kamienna Góra, Wzg. Św. Maksymiliana, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśniczówka,

22 czerwca

Redłowo, Orłowo, Mały Kack

29 czerwca

Chwarzno - Wiczlino, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa


Zasady odbioru odpadów są takie same jak w dotychczasowych edycjach wystawek: mieszkańcy poszczególnych dzielnic wystawiają odpady w soboty do godziny 12.00 przy pergoli śmietnikowej, przed własną posesją lub na chodniku przy krawężniku. Zbierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, armatura sanitarna, okna, drzwi, dywany, opony itp. Prosimy mieszkańców, aby nie wystawiali odpadów zmieszanych oraz niebezpiecznych.
Zorganizowanie wystawki było możliwe dzięki porozumieniu, jakie Miasto Gdynia zawarło z firmą PRSP Sanipor Sp. z o.o. Porozumienie to zakłada również, że do końca roku 2013 wszyscy mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej otrzymywać będą bezpłatnie worki do gromadzenia odpadów selektywnych. Pierwszy zestaw worków na plastik, papier i szkło zostanie dostarczony do każdego domu jednorodzinnego pod koniec czerwca - każdy następny worek będzie przekazywany w zamian za worek wypełniony surowcami. 

ikona