1101 (701) 2013-05-31 - 2013-06-06

Zaproszenie na wykłady

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 w Gdyni (tel. 58 622 36 03) zaprasza na cykl zajęć edukacyjnych pt. „Diagnoza - Alzheimer. I co dalej?" Spotkania dotyczą pracy, opieki oraz wspierania osób starszych z chorobą otępienną. Skierowane są do rodzin, opiekunów oraz innych osób zainteresowanych tematem. Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające szerokie doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi chorobą otępienną.
Terminy kolejnych spotkań:
6.06.2013 r., godz. 16.00
- „Metody pracy z osobami z otępieniem - jak aktywizować chorych?";
18.06.2013 r., godz. 16.00 - „Jak zadbać o siebie, czyli stres i przeciążenie opiekunów".
***
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się 12.06.2013 r. (środa) o godz. 16.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 58 622 36 03. 

ikona