1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Dla opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych

Centrum Pomocowe Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni zaprasza mieszkańców Gdyni, opiekujących się zależną osobą niepełnosprawną i potrzebującą wsparcia (w podeszłym wieku, przewlekle chorych, po przebytych urazach). Organizuje dla nich cykl szkoleń. 30-to godzinny kurs obejmuje naukę pielęgnacji, usprawniania i właściwej opieki nad osobą zależną a także pozwoli nabyć wiedzę o możliwościach uzyskania dodatkowego wsparcia.
Zajęcia odbywają się popołudniami w tygodniu oraz w soboty. Kolejne cykle szkoleń będą organizowane do października br.
Możliwość zabezpieczenia opieki domowej dla podopiecznych na czas trwania zajęć.
Udział w kursie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Projekt dofinansowany przez Miasto Gdynia.
Kontakt: Sekretariat Centrum Pomocowego Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni, ul. Jęczmienna 8, tel. 58 667 81 83 lub 84, e-mail:
centrum.o.pio.caritas.pl.