Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Do UE po doświadczenie zawodowe ruszają uczniowie orłowskiego Ekonomika

Unia Europejska zwiększa szanse zawodowe uczniów Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznego w Gdyni. Dzięki projektom unijnym („Leonardo", „Comenius", „Młodzież w działaniu") realizowanych od siedmiu lat, 180 uczniów ZSAE wyjechało za granicę uzyskują międzynarodowe certyfikaty (Europass Mobility i Youthpass) dokumentujące ich doświadczenie zawodowe.
Uczestnicy projektów zdobywają praktyczne umiejętności tworzenia i zarządzania projektem oraz pracy zespołowej. Rozwijają własną kreatywność i postawy przedsiębiorcze, które zwiększają ich szanse na europejskim rynku pracy.
Nawiązują przyjaźnie, poznają nowe kraje, oraz zasady funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw zagranicznych. Doskonalą własne umiejętności językowe i obsługi programów komputerowych, które w przyszłości wykorzystają w pracy zawodowej.
W roku szkolnym 2012/13 uczniowie i nauczyciele odwiedzili szkoły zawodowe we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech i Bułgarii w których zorganizowano spotkania z partnerami z ośmiu państw UE. Od września 2013 realizowane będą wizyty we Włoszech, Niemczech, Turcji i Słowenii w których będą mogli uczestniczyć nowi uczniowie klas pierwszych.
Ekonomik, jako koordynator projektu Comenius „Młodzi Europejczycy odkrywają różne twarze reklamy", wspólnie z partnerami zagranicznymi zajmował się tematyką związaną z wpływem reklamy na nastolatka. Jak mądrze korzystać z mediów reklamowych i portali społecznościowych? Jak tworzyć przekazy reklamowe zgodnie z normami prawnymi i etycznymi? Jaki jest wpływ reklamy społecznej na środowisko oraz jak zaplanować i przeprowadzić efektywną kampanię reklamową?
Szkoła realizuje też projekt Leonardo „School for Young Entrepreneurs", którego celem jest aktywizacja młodych osób, które po skończeniu szkoły będą chciały założyć własną działalność gospodarczą. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem.
We wrześniu odbędzie się spotkanie w Niemczech w ramach projektu „Młodzież w działaniu", gdzie wspólnie z partnerami z Niemiec i Turcji, uczestnicy będą się zajmować tematem „Water for life".
Każdego roku organizowane są międzynarodowe spotkania w Gdyni na których partnerzy zagraniczni poznają jej mieszkańców, pracodawców i pracowników przedsiębiorstw oraz przedstawicieli instytucji publicznych działających na terenie województwa pomorskiego.