1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Gdyński Magiel Twórczy

Gdyński Magiel Twórczy15 czerwca 2013 r. w godz. 14.00 - 18.00 na skwerze Arki, ul. Bolesława Prusa, odbędzie się V edycja „Gdyńskiego Magla Twórczego", którego celem jest integracja osób z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną Gdyni.

Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia oraz instytucje zaangażowane w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i gdyńskie szkoły specjalne będą miały okazję do zaprezentowania swojej działalności, twórczości muzycznej, teatralnej, plastycznej.

Podczas trwania festynu odbędą się gry, zabawy, konkursy z nagrodami. Każda osoba będzie miała okazję sprawdzić swoje umiejętności piłkarskie w strefie Stowarzyszenia Inicjatywy ARKA GDYNIA.

Jak co roku będzie można wziąć udział w pakiecie gier plenerowych przygotowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w których zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy znajdą coś dla siebie.

Przygotowano trzy konkursy główne:
• Konkurs - Karta uczestnika (gry i zabawy)- polega na wzięciu udziału we wszystkich zorganizowanych przez MOPS grach i uzbieraniu wszystkich pieczątek na Karcie uczestnika. O godzinie 17:45 ze wszystkich oddanych kart wylosujemy nagrodę główną i 4 nagrody pocieszenia.
• Konkurs "QR CODE" - Dla wszystkich zwolenników nowoczesnych technologii- wystarczy odczytać qr code (znajduje się na plakacie i ulotce) i zrobić wszystko zgodnie z instrukcjami
• Konkurs fotograficzny- Konkurs ma charakter otwarty a tematyka dotyczy tegorocznej edycji
Magla. Tak też chwytajcie aparaty w ręce i róbcie fascynujące zdjęcia. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie www.trojmiasto.pl/Gdynski-Magiel-Tworczy-imp363870.html

Ważnym elementem „maglowania" jest kiermasz twórczości gdyńskich organizacji pozarządowych, gdzie oprócz zakupu oryginalnych i niespotykanych przedmiotów, będzie można zapoznać się z ofertą placówek skierowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.

Organizatorem „Gdyńskiego Magla Twórczego" jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni - Zespół ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz projekt „Rodzina Bliżej Siebie" - panel osób niepełnosprawnych we współpracy z gdyńskimi Warsztatami Terapii Zajęciowej, Urzędem Miasta Gdyni, Stowarzyszeniem Inicjatywa Arka Gdynia, gdyńskimi służbami mundurowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami.