1103 (703) 2013-06-14 - 2013-06-20

Nabrzeże Szwedzkie – kolejna inwestycja w porcie

Za dwa lata w gdyńskim porcie przy Nabrzeżu Szwedzkim będą mogły cumować większe statki. Przebudowę nabrzeża wykona firma DORACO, która specjalizuje się m.in. w pracach hydrotechnicznych. Koszt to 68 mln zł netto.

Przebudowa zachodniej części nabrzeża umożliwi cumowanie statków typu PANAMAX o wymiarach 245m x 34,5m, zanurzeniu 12,7m i nośności 63000 DWT. Wraz z zakończeniem prac port zyska rozbudowaną, nowoczesną infrastrukturę do obsługi ładunków masowych, takich jak produkty paszowe, czy też kruszywa do budowy dróg w kraju. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału ekologicznego transportu morskiego w ogólnych przewozach ładunków.

Jest to kolejna inwestycja ZMPG-a S.A. zwiększająca bezpieczeństwo podczas wykonywania manewrów oraz możliwość obsługi większych statków.

Przypomnijmy, że w marcu 2011 roku Zarząd Portu pomyślnie zakończył realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa Kanału Portowego w Porcie Gdynia" dofinansowywaną ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jej realizacja była niezbędna do rozpoczęcia innych inwestycji, które będą sukcesywnie wdrażane zgodnie ze strategią rozwoju portu. Po przebudowaniu nabrzeży Holenderskiego i Helskiego I oraz wzmocnieniu nabrzeży Francuskiego, Norweskiego i Słowackiego, przebudowa kolejnego z nabrzeży - Nabrzeża Szwedzkiego - umożliwi lepsze wykorzystanie uzyskanej głębokości Kanału -13,5 metrów.